Goddess Chandraghanta Photo

Goddess Chandraghanta Photo, beautiful wallpapers, images & HD pictures Free Download from god wallpaper collection to decorate your desktop computer, tablet, laptop and mobile background screen. All Goddess Chandraghanta Photo are available for download from amazing collection of goddess wallpaper gallery.
|
Goddess Chandraghanta
Size: 1366x768 PX   Download   |  
Apply frame

Share Link:

HTML Code:

On the third day of Navratri, the worship of Maa Chandharghanta is performed. This form of devi is very beautiful, enticing and supernatural. This form of beautiful goddess similar to the moon, is a sign of divine aromas and divine sounds. This form of devi is extremely peaceful and welfare.

In his head there is a ghanta shape half sized moon, so it is called Chandraghanta Devi. Their body color is as shining as gold. They have ten hands. In their ten hands, weapons and arrows, such as khadas, weapons and arrows are adorned. Their vehicle is a lion, it symbolizes heroism and power.

Maa Chandraghanta images HD full size free download

Maa Chandraghanta images HD, beautiful full size wallpaper free download to grace desktop background.

आरती

जय माँ चन्द्रघण्टा सुख धाम। पूर्ण कीजो मेरे काम॥
चन्द्र समाज तू शीतल दाती। चन्द्र तेज किरणों में समाती॥
मन की मालक मन भाती हो। चन्द्रघण्टा तुम वर दाती हो॥
सुन्दर भाव को लाने वाली। हर संकट में बचाने वाली॥
हर बुधवार को तुझे ध्याये। श्रद्दा सहित तो विनय सुनाए॥
मूर्ति चन्द्र आकार बनाए। शीश झुका कहे मन की बाता॥
पूर्ण आस करो जगत दाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा॥
कर्नाटिका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटू महारानी॥
भक्त की रक्षा करो भवानी।

 

Chandraghanta mata photo gallery

Chandraghanta mata photo gallery

कवच

रहस्यम् शृणु वक्ष्यामि शैवेशी कमलानने।
श्री चन्द्रघण्टास्य कवचम् सर्वसिद्धिदायकम्॥
बिना न्यासम् बिना विनियोगम् बिना शापोध्दा बिना होमम्।
स्नानम् शौचादि नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदाम॥
कुशिष्याम् कुटिलाय वञ्चकाय निन्दकाय च।
न दातव्यम् न दातव्यम् न दातव्यम् कदाचितम्॥

 

Chandraghanta wallpaper

स्तोत्र

आपदुध्दारिणी त्वंहि आद्या शक्तिः शुभपराम्।
अणिमादि सिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्॥
चन्द्रमुखी इष्ट दात्री इष्टम् मन्त्र स्वरूपिणीम्।
धनदात्री, आनन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्॥
नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनीम्।
सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्॥

Maa Chandraghanta image

Dhyana

वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम्।
सिंहारूढा चन्द्रघण्टा यशस्विनीम्॥
मणिपुर स्थिताम् तृतीय दुर्गा त्रिनेत्राम्।
खङ्ग, गदा, त्रिशूल, चापशर, पद्म कमण्डलु माला वराभीतकराम्॥
पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम्।
मञ्जीर, हार, केयूर, किङ्किणि, रत्नकुण्डल मण्डिताम॥
प्रफुल्ल वन्दना बिबाधारा कान्त कपोलाम् तुगम् कुचाम्।
कमनीयां लावण्यां क्षीणकटि नितम्बनीम्॥

Chandraghanta photos

Stuti

या देवी सर्वभू‍तेषु माँ चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

मां की उपासना का मंत्र

Chandraghanta Wallpaper

पिण्डजप्रवरारूढ़ा चण्डकोपास्त्रकेर्युता।
प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघण्टेति विश्रुता॥

 

Mata Chandraghanta photos gallery

Mata Chandraghanta photos gallery download free for Navratri greetings

Maa Chandraghanta images

Maa Chandraghanta images collection for Navratri wishes free download

Maa Chandraghanta picture gallery

Maa Chandraghanta picture gallery. Third day of Navratri goddess Chandraghanta is worshipped.

Chandraghanta mata image gallery

Chandraghanta mata image gallery with beautiful background wallpaper.

Chandraghanta pics

Chandraghanta pics to grace your mobile screen during Navratri festival.

chandraghanta mata wallpaper

chandraghanta mata wallpaper gallery for festival wishes and mobile screen.

Goddess Chandraghanta photos

Goddess Chandraghanta photos designed with beautiful quotes and mantra.

About the Designer

Gajendra is an energetic web designer and developer with 10 years of experience in creating and maintaining functional, attractive website. He has clear understanding of modern technologies and best design practices. Gajendra has a good experience with Word Press, Magneto and Shopify.

More Wallpaper

Reviews

Harsh
March 26, 2020

ॐ देवी चन्द्रघण्टायै नमः॥

Write a Review