Om Anjaneyaya Vidmahe Vayuputraya Dheemahi

    
Om Anjaneyaya Vidmahe Vayuputraya Dheemahi Hanuman Mantra

Om Anjaneyaya Vidmahe Vayuputraya Dheemahi, Tanno Hanuman Prachodayat.Categories